Informacja

dotycząca bonifikaty za rok 2017 od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony dwustopniowy

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

„ Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni”. 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.03.2017 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.03.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” w Krakowie, zatrudni na umowę o pracę od 01.04.2017r., na cały etat specjalistę ds. techniczno – energetycznych Czytaj więcej

Odpady to nie śmieci, to cenne surowce

 

W lipcu wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie od 1 lipca br., odpady będą selektywnie zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony dwustopniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na: „ Remont  zsypów  w budynku przy ul. Opolskiej 13 – 35 w Krakowie” Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 06.03.2017 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2017r. o godz. 10.00  w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” informuje, że w związku z remontem przeprowadzanym w siedzibie spółdzielni referaty: terenowo-prawny, czynsze, dział członkowski oraz księgowość dostępne są pod numerem telefonu
12 415-85-09 wew. 50. Pozostałe numery telefonu bez zmiany.

Nowa taryfa MPEC

infoNiniejszym informujemy, że została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.   Kliknij tutaj aby zobaczyć   ⇒   Nowa Taryfa

Serwis e-BOK

infoSM “Krowodrza” informuje, że uruchomiła Serwis e-BOK.

Serwis ten służy celom informacyjnym i kontrolnym stanu na indywidualnym koncie lokalowym użytkownika.   Aby skorzystać z serwisu e-BOK, dostępnego ze strony internetowej spółdzielni: www.smkrowodrza.pl  należy złożyć w siedzibie spółdzielni Formularz przystąpienia do usługi e-BOK   Czytaj więcej