Szanowni Członkowie Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zawiadamia, że na podstawie § 114 i § 115 statutu spółdzielni zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Krowodrza”.

Zebranie odbędzie się w hotelu „InterHouse Hotel” w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2.

Obrady rozpoczną się o godzinie 930 – bez względu na liczbę członków obecnych w chwili rozpoczęcia obrad. Czytaj więcej

Odpady to nie śmieci, to cenne surowce

 

W lipcu wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie od 1 lipca br., odpady będą selektywnie zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje. Czytaj więcej

Serwis e-BOK

infoSM “Krowodrza” informuje, że uruchomiła Serwis e-BOK.

Serwis ten służy celom informacyjnym i kontrolnym stanu na indywidualnym koncie lokalowym użytkownika.   Aby skorzystać z serwisu e-BOK, dostępnego ze strony internetowej spółdzielni: www.smkrowodrza.pl  należy złożyć w siedzibie spółdzielni Formularz przystąpienia do usługi e-BOK   Czytaj więcej