Ubezpieczenie majątku Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 37 zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie majątku Spółdzielni na rok 2020.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem telefonu 12 415 85 09.

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”

Zarząd Spółdzielni informuje, że w związku z wymianą wodomierzy na urządzenia pomiarowe firmy „Ista” oraz ich wprowadzeniem do systemu, a także brakiem przekazania odczytów od Mieszkańców posiadających wodomierze bez nakładki radiowej, rozliczenie wody za pierwsze półrocze roku 2019 będzie dostarczone Państwu w terminie późniejszym !

Segregacja śmieci – nowe zasady

1 kwietnia w Krakowie zmieniają się zasady segregacji – odpady będziemy segregować na pięć różnych frakcji. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do prawa krajowego i unijnego.

Do tej pory to gminy ustalały zasady segregacji odpadów na swoim terenie, dlatego kolory pojemników i wytyczne dotyczące segregacji mogły się różnić w zależności od miejsca. Teraz, dzięki ujednoliceniu przepisów dla całego kraju, niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, spotkamy takie same kolory pojemników i będziemy segregować według tych samych zasad. Czytaj więcej