Ankieta dotycząca likwidacji gazu w budynku przy ul. Opolskiej 13-35

  Szanowni mieszkańcy budynku przy ul. Opolskiej 13-35.

W związku z wnioskiem przedstawicieli Rady Zespołu Budynków nr I zawartym w protokole z dnia 13.01.2020 r dotyczącym likwidacji gazu w budynku przy Opolskiej 13-35  i dostosowaniem instalacji elektrycznej do możliwości korzystania z kuchenek elektrycznych w kuchniach Państwa mieszkań , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” informuje,  że w Państwa skrzynkach pocztowych  znajdują się ankiety, które należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 roku dostarczyć  wypełnione  do Działu Technicznego w godzinach pracy Spółdzielni lub przesłanie skanem  na adres e–mail Spółdzielni : sm_krowodrza@onet.pl Czytaj więcej

Nowa taryfa opłat za ogrzewanie mieszkań

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2019 r. decyzją nr OKR.4210.24.2019.JPi1 zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 16 grudnia 2019 roku w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 324 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2020 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). Czytaj więcej

Informacja dotycząca bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Udzielanie właścicielom  lokali mieszkalnych bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Aby poznać szczegóły kliknij tutaj >>> INFORMACJA o bonifikacie 99% od opłaty jednorazowej

Segregacja śmieci – nowe zasady

1 kwietnia w Krakowie zmieniają się zasady segregacji – odpady będziemy segregować na pięć różnych frakcji. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do prawa krajowego i unijnego.

Do tej pory to gminy ustalały zasady segregacji odpadów na swoim terenie, dlatego kolory pojemników i wytyczne dotyczące segregacji mogły się różnić w zależności od miejsca. Teraz, dzięki ujednoliceniu przepisów dla całego kraju, niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, spotkamy takie same kolory pojemników i będziemy segregować według tych samych zasad. Czytaj więcej