Uwaga na czad

   OSTRZEŻENIE !   Dotyczy działania przewodów spalinowych oraz wentylacji grawitacyjnej w okresie występowania wysokich temperatur Z powodu występowania wysokich temperatur wentylacja grawitacyjna i system usuwania spalin mogą przestać działać prawidłowo, mimo że są sprawne i badane systematycznie zgodnie z przepisami.

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „KROWODRZA” ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47 w Krakowie”Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.07.2022 roku do godz. 0930  w sekretariacie Spółdzielni.

czytaj dalej

Informacja dotycząca Regulaminu wydawania identyfikatorów

Informacja dotycząca Regulaminu wydawania identyfikatorów do parkowania samochodów i korzystania z miejsc parkingowych Regulamin dotyczący zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania samochodów osobowych oraz z korzystania z miejsc postojowych na terenie SM Krowodrza Regulamin dotyczący zasad wjazdu na parking położony na działkach 4_12, 4_13, 4_14, 4_15 obr.44 Krowodrza

czytaj dalej