Stwierdzony Sars CoV-2 w Spółdzielni

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”. W związku ze  stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i objęciem kwarantanną pracowników, Dział Techniczny jest nieczynny do odwołania. Awarie i pilne sprawy należy zgłaszać pod numer telefonów całodobowych  507 126 246   zgłaszanie awarii hydraulicznych (Sanitbud Sp. z o.o.) 781 406 753   zgłaszanie awarii elektrycznych    (Sanitbud Sp. z o.o.)…

czytaj więcej

Informacja dotycząca centralnego ogrzewania

Zarząd SM Krowodrza informuje, że w związku z otrzymanym pismem z MPEC Kraków w sprawie nowej podwyżki cen od 1 stycznia 2021 r. za centralne ogrzewanie,  dokona analizy wpłaconych zaliczek przez Członków Spółdzielni. Jeżeli zaliczki za c.o. nie będą pokrywały kwot na fakturach wystawianych na Spółdzielnię przez MPEC Kraków to…

czytaj więcej

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie…

czytaj więcej