Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont balkonów w budynku przy ulicy Krowoderskich Zuchów 24, Rusznikarskiej 1-11 i Wybickiego 16  w Krakowie ”, Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.02.2021 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2021 r….

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie prac zieleniarskich tj.  koszenie , grabienie wraz z wywozem traw z  terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 03.02.2021 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.02.2021 r….

czytaj więcej

Informacja dotycząca centralnego ogrzewania

Zarząd SM Krowodrza informuje, że w związku z otrzymanym pismem z MPEC Kraków w sprawie nowej podwyżki cen od 1 stycznia 2021 r. za centralne ogrzewanie,  dokona analizy wpłaconych zaliczek przez Członków Spółdzielni. Jeżeli zaliczki za c.o. nie będą pokrywały kwot na fakturach wystawianych na Spółdzielnię przez MPEC Kraków to…

czytaj więcej

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie…

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.01.2021 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Specyfikacja…

czytaj więcej