Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

W związku z potrzebą przygotowania planu remontów na rok 2020 i lata późniejsze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zwraca się z prośbą  o podanie przez Państwa propozycji remontów w Państwa budynku oraz zagospodarowania terenów zielonych należących do nieruchomości.  Państwa wnioski pozwolą Zarządowi poznać potrzebę Mieszkańców oraz zaznajomić się z Państwa opinią w powyższym temacie. Swoje propozycje prosimy składać na piśmie do Działu Technicznego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sm_krowodrza@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r.

 

Segregacja śmieci – nowe zasady

1 kwietnia w Krakowie zmieniają się zasady segregacji – odpady będziemy segregować na pięć różnych frakcji. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do prawa krajowego i unijnego.

Do tej pory to gminy ustalały zasady segregacji odpadów na swoim terenie, dlatego kolory pojemników i wytyczne dotyczące segregacji mogły się różnić w zależności od miejsca. Teraz, dzięki ujednoliceniu przepisów dla całego kraju, niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, spotkamy takie same kolory pojemników i będziemy segregować według tych samych zasad. Czytaj więcej