Informacja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), który wszedł w życie z dniem 9 września 2017 r. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika.

Pełny tekst informacji można przeczytać klikając w link obok Informacja dotycząca udzielenia pełnomocnictw do udziału na Walmym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” z siedzibą w Krakowie.

tutaj można pobrać  >> wzór Pełnomocnictwa na WZ<< 

Program “Ciepła woda użytkowa”

Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej skierowany jest do spółdzielni. Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody, metodą wykorzystującą ciepło sieciowe.                                                                                                     Aby zapoznać się z programem kliknij w poniższy link

  Program “Ciepła woda użytkowa”

Serwis e-BOK

SM “Krowodrza” informuje, że uruchomiła Serwis e-BOK.

Serwis ten służy celom informacyjnym i kontrolnym stanu na indywidualnym koncie lokalowym użytkownika.   Aby skorzystać z serwisu e-BOK, dostępnego ze strony internetowej spółdzielni: www.smkrowodrza.pl  należy złożyć w siedzibie spółdzielni Formularz przystąpienia do usługi e-BOK   Czytaj więcej