Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.01.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23.01.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Prezentacja MPO dotycząca segregacji śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” w załączeniu przedstawia, przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządcy Systemu Oczyszczania Miasta, prezentację  pt. “Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system pięciopojemnikowy”. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją.

tutaj możesz zobaczyć prezentację Prezentacja MPO dotycząca segregacji śmieci

UWAGA CZAD – Straż Pożarna ostrzega

Rozpoczął się sezon grzewczy – uwaga na tlenek węgla, potoczne zwany „czadem”!  . Nie wszyscy wiedzą, że wystąpienie czadu nie zawsze ma związek z pożarem, a wynika najczęściej z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Apelujemy do mieszkańców o bezpieczne postępowanie z urządzeniami grzewczymi, by uniknąć zaczadzenia. Czytaj więcej