UWAGA !!   PONIŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW POSIADAJACYCH ZAMONTOWANE WODOMIERZE PRZEZ FIRMĘ „ISTA POLSKA” Z ODCZYTEM RADIOWYM W ROKU 2019  i 2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” informuje, że odczyty wodomierzy za okres 01.01.2020r do 30.06.2020r. należy przekazywać do Spółdzielni osobiście w formie oświadczenia – dział Księgowości pokój nr 10 lub e-mailowo na adres Spółdzielni: sm_krowodrza@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.07.2020r (piątek)- dotyczy to właścicieli mieszkań, którzy posiadają liczniki tradycyjne oraz  radiowe zamontowane przez firmę „B-Meters”. Czytaj więcej

Pandemia COVID-19

Naklejka BHP WEJŚCIE W STREFĘ CIĘCIA 60x40cm #4 - 7201158704 ...

Przypominamy, że przed wejściem do budynku Spółdzielni obowiązkowo zakrywamy usta i nos. Obowiązek zakrywania ust i nosa pojawił się w rozporządzeniu wydanym 10.04.2020 z mocą obowiązującą od 16 kwietnia.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wstęp do Kasy Spółdzielni będzie możliwy po zasłonięciu ust i nosa, zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku  oraz zachowaniu dystansu co najmniej <­­­­­­—-2 metry—-> pomiędzy osobami.

W przeciwnym wypadku interesanci nie będą obsługiwani.

Informacja

SZANOWNI PAŃSTWO

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KROWODRZA” W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW WSTRZYMUJE OD DNIA 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA,  PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI Z WYŁĄCZENIEM SPRAW WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEJ WIZYTY  ( PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY) Czytaj więcej