Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Wykonanie prac zieleniarskich tj.  koszenie , grabienie wraz z wywozem traw z  terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 06.02.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont powierzchni utwardzonych na terenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 05.02.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont balkonów w budynku przy ulicy Batalionu „Skała” AK 10, Krowoderskich Zuchów 20, Krowoderskich Zuchów 24 , Łokietka 57 A , Łokietka 57 B i Łokietka 57 w Krakowie ”,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.01.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana okien w pawilonie przy ul. Zdrowej 2A w  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie – II etap”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 29.01.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „ Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  z wyniesieniem  pionu i urządzeń pomiarowych na klatkę schodową budynku przy ul. Opolskiej 13-35 w Krakowie.”

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.01.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni   Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 22.01.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Krowoderskich Zuchów 18 i 20 oraz Batalionu „Skała” AK 8 i 10  w Krakowie”.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23.01.2020 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Nowa taryfa opłat za ogrzewanie mieszkań

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2019 r. decyzją nr OKR.4210.24.2019.JPi1 zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 16 grudnia 2019 roku w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 324 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2020 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). Czytaj więcej

Informacja dotycząca bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Udzielanie właścicielom posiadającym odrębną własność  lokali mieszkalnych bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Aby poznać szczegóły kliknij tutaj >>> INFORMACJA o bonifikacie 99% od opłaty jednorazowej