Pandemia COVID-19

Naklejka BHP WEJŚCIE W STREFĘ CIĘCIA 60x40cm #4 - 7201158704 ...

Przypominamy, że przed wejściem do budynku Spółdzielni obowiązkowo zakrywamy usta i nos. Obowiązek zakrywania ust i nosa pojawił się w rozporządzeniu wydanym 10.04.2020 z mocą obowiązującą od 16 kwietnia.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wstęp do Kasy Spółdzielni będzie możliwy po zasłonięciu ust i nosa, zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku  oraz zachowaniu dystansu co najmniej <­­­­­­—-2 metry—-> pomiędzy osobami.

W przeciwnym wypadku interesanci nie będą obsługiwani.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.