UWAGA !!   PONIŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW POSIADAJACYCH ZAMONTOWANE WODOMIERZE PRZEZ FIRMĘ „ISTA POLSKA” Z ODCZYTEM RADIOWYM W ROKU 2019  i 2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” informuje, że odczyty wodomierzy za okres 01.01.2020r do 30.06.2020r. należy przekazywać do Spółdzielni osobiście w formie oświadczenia – dział Księgowości pokój nr 10 lub e-mailowo na adres Spółdzielni: sm_krowodrza@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.07.2020r (piątek)- dotyczy to właścicieli mieszkań, którzy posiadają liczniki tradycyjne oraz  radiowe zamontowane przez firmę „B-Meters”.

W przypadku nie podania stanu wodomierzy i nie przekazania oświadczenia, Spółdzielnia  informuje, że traktuje te lokale mieszkalne jako nieopomiarowane i dokona rozliczenia takiego lokalu za zużycie wody zgodnie z §19 ust.3 pkt 3.2 „Regulaminu” rozliczenia kosztów i przychodów oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w S.M. „Krowodrza”.  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.