Broszura informacyjna Szybki Tramwaj

Ikona, tramwaj, odizolowany.Przedstawiamy informację dotycząca rozpoczęcia robót związanych z realizacją inwestycji Krakowskiego SzybkiegoTramwaju etap III (z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową)

W związku z otrzymaniem w dniu 23 czerwca 2020r. decyzji nr 14/6740.4/2020 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, Wykonawca przedmiotowej inwestycji niniejszym przekazuje informacje dotyczące realizacji zadania.

Wykonawcą Inwestycji jest Konsorcjum firm:

  • „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” Sp. z.o.o z siedzibą w Zawierciu ul. Okólna10, 42-400 Zawiercie (LIDER)

oraz o Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Isep 2E, 31-588 Kraków (PARTNER)

Stanowisko Kierownika Budowy na przedmiotowej inwestycji pełni Pan Jakub Osiecki tel. 693-890-609

Planowany termin rozpoczęcia robót to: 08.07.2020r.

Szczegółowy zakres robót został opisany w wydanej decyzji ZRID, która dostępna jest na stronie Krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.