Od 1 marca 2021 r. nowe ceny za centralne ogrzewanie

Informujemy, ze od dnia 1 marca 2021 roku będą obowiazywały nowe ceny za centralne ogrzewanie

Zarząd SM Krowodrza informuje, że w związku z otrzymanym pismem z MPEC Kraków w sprawie nowej podwyżki cen od 1 stycznia 2021 r. za centralne ogrzewanie,  dokona analizy wpłaconych zaliczek przez Członków Spółdzielni. Jeżeli zaliczki za c.o. nie będą pokrywały kwot na fakturach wystawianych na Spółdzielnię przez MPEC Kraków to Zarząd będzie zmuszony do przeliczenia stawek za  centralne ogrzewanie.

Analiza zostanie wykonana w I kwartale 2021 roku, a o wynikach analizy zostaniecie Państwo poinformowani w terminie późniejszym.