Program “Ciepła woda użytkowa”

Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej skierowany jest do spółdzielni. Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody, metodą wykorzystującą ciepło sieciowe.                                                                                                     Aby zapoznać się z programem kliknij w poniższy link

  Program “Ciepła woda użytkowa”
Bookmark the permalink.

Comments are closed