Wykaz anulowanych identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach SM Krowodrza

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w załączeniu publikuje wykaz identyfikatorów stałych „S” i czasowych „C” unieważnionych przez Spółdzielnię.

Poniższa lista z numerami anulowanymi została przekazana do Straży Miejskiej celem weryfikacji  identyfikatorów umieszczonych w samochodach parkujących w Zasobach Spółdzielni.

Pojazdy, w których zostanie stwierdzony nieważny identyfikator zostaną potraktowane w taki sam sposób jak nieposiadające identyfikatora obowiązującego na terenie Spółdzielni  Mieszkaniowej „Krowodrza”.

kliknij Wykaz anulowanych numerów identyfikatorów

Bookmark the permalink.

Comments are closed