Ciepła woda w naszych mieszkaniach

Do 2023 roku blisko pięć tysięcy mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” przestanie korzystać z  piecyków gazowych. To efekt programu „Ciepła woda bez piecyka” i podpisanej w dniu 9 kwietnia br. umowy kompleksowej pomiędzy PGE Energia Ciepła, MPEC Kraków i Spółdzielnią Mieszkaniową.                  

To już 17 krakowska spółdzielnia mieszkaniowa, która zdecydowała się na przystąpienie do programu „Ciepła woda bez piecyka” oraz kompleksowego wdrożenia rozwiązania we wszystkich zarządzanych budynkach. W ciągu najbliższych 4 lat piecyki gazowe zostaną wyeliminowane, a woda w kranach będzie podgrzewana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Podpisanie umowy poprzedzone było zrealizowaniem programu w kilku wybranych budynkach spółdzielni oraz promocją programu wśród mieszkańców.

Do końca 2023 roku PGE Energia Ciepła przeznaczy milion złotych, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”; dofinansowując budowę instalacji wewnętrznych w programie „Ciepła woda bez piecyka”. Likwidacja piecyków przełoży się na zmniejszenie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla.

Rozwój programu wskazuje, że coraz więcej spółdzielni przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody.

W SM Krowodrza, ciepła woda z miejskiej sieci pojawi się w 27 budynkach. Na tę inwestycję MPEC przeznaczy około 1,3 mln zł.

Realizacja programu „Ciepła woda bez piecyka” to już kolejny duży, kompleksowy program, który wprowadzamy w naszej Spółdzielni. Decyzja o przystąpieniu do Programu została poprzedzona uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy z krakowską elektrociepłownią oraz MPEC w Krakowie cel ten się ziści już w 2023 roku – powiedział Ryszard Gurbiel, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”.

Od 15 lat Program „Ciepła woda bez piecyka” służy poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców Krakowa. Jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, krakowską elektrociepłownię należąca do PGE Energia Ciepła oraz CEZ Skawina. Efektem Programu jest wyeliminowanie niemal 34 500 piecyków gazowych w 811 blokach mieszkalnych na terenie Krakowa i Skawiny i zastąpienie ich bezpieczną instalacją centralnej wody użytkowej.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.