Nowe stawki za wodę

Od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 23 maja 2020 r. MPWiK wprowadza nowe stawki za 1 m3 dostarczanej wody i odebranych ścieków. Nowa stawka wynosi 10,34 zł. za 1 m3

Komunikat MPWiK S.A. – nowe stawki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.