Zgłoś swój projekt obywatelski

Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotekach? Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub seniorów? Te i inne projekty można składać do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.   Zgłoszenia do 31 maja 2019 r.

 

kliknij tutaj Budżet obywatelski

kliknij tutaj Jak zgłosić projekt

Bookmark the permalink.

Comments are closed.