Termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zawiadamia Członków Spółdzielni, że na podstawie § 107 Statutu Spółdzielni, na dzień 22 czerwca 2019 r. (sobota) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”. Zebranie odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego „JADWIGA” w Krakowie przy ul. Łokietka 60. Obrady rozpoczną się o godzinie 900 – bez względu na liczbę obecnych w chwili rozpoczęcia zebrania. W dniu zebrania, przed rozpoczęciem obrad, rejestrowanie uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wydawanie terminali do głosowania odbywać się będzie od godziny 730 do godziny 845.  Po rozpoczęciu zebrania, osoby spóźnione zarejestrują swoją obecność i odbiorą terminal do głosowania na Sali obrad. W celu potwierdzenia tożsamości, Zarząd prosi, aby uczestnicy Walnego Zgromadzenia zabrali dowody osobiste.

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni SM “Krowodrza” dostępne są w zakładce  Dla Członków Spółdzielni

Zawiadomienie o zmianach do ogłoszonego w dniu 30 maja 2019 r. Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Krowodrza zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku

Bookmark the permalink.

Comments are closed.