Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej  z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ulicy Opolskiej 41-69 w Krakowie.”

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 03.07.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 10 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 02.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.