Przetarg nieograniczony

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. „Sprzątanie budynku przy ulicy Łokietka 57A wraz z terenami przyległymi”.
  2. „Sprzątanie budynku przy ulicy Łokietka 57B wraz z terenami przyległymi”.
  3. „Sprzątanie budynku przy ulicy Krowoderskich Zuchów 26 wraz z terenami przyległymi”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.07.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 1 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 29.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.