Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” w Krakowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Oferty należy składać do 30 października 2019 r. na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krowodrza”

31-274 Kraków

ul. Opolska 37

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 12 415 85 09

Bookmark the permalink.

Comments are closed.