Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

W związku z potrzebą przygotowania planu remontów na rok 2020 i lata późniejsze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zwraca się z prośbą  o podanie przez Państwa propozycji remontów w Państwa budynku oraz zagospodarowania terenów zielonych należących do nieruchomości.  Państwa wnioski pozwolą Zarządowi poznać potrzebę Mieszkańców oraz zaznajomić się z Państwa opinią w powyższym temacie. Swoje propozycje prosimy składać na piśmie do Działu Technicznego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sm_krowodrza@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.