1.  Informacja szczegółowa dotycząca wydawania identyfikatorów 


2. Protokół z przeprowadzonej lustracji SM Krowodrza za lata 2012-2014 wraz z załącznikami i korespondencją z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie dostępne są w zakładce MENU  >>>> Dla Członków Spółdzielni  >>> Lustracja za lata 2012-2014


3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w załączeniu publikuje wykaz identyfikatorów stałych „S” i czasowych „C” unieważnionych przez Spółdzielnię

Poniższa lista z numerami anulowanymi została przekazana do Straży Miejskiej celem weryfikacji  identyfikatorów umieszczonych w samochodach parkujących w Zasobach Spółdzielni.

Pojazdy, w których zostanie stwierdzony nieważny identyfikator zostaną potraktowane w taki sam sposób jak nieposiadające identyfikatora obowiązującego na terenie Spółdzielni  Mieszkaniowej „Krowodrza”.

NUMERY IDENTYFIKATORÓW ANULOWANE 14 maja 2018


4.  Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej skierowany jest do spółdzielni. Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody, metodą wykorzystującą ciepło sieciowe.                                                                                                     Aby zapoznać się z programem kliknij w poniższy link

  Program “Ciepła woda użytkowa”

Pozostałe komunikaty: