Komunikaty

1.  Informacja szczegółowa dotycząca wydawania identyfikatorów 


2. Protokół z przeprowadzonej lustracji SM Krowodrza za lata 2012-2014 wraz z załącznikami i korespondencją z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie dostępne są w zakładce MENU  >>>> Dla Członków Spółdzielni  >>> Lustracja za lata 2012-2014


3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w załączeniu publikuje wykaz identyfikatorów stałych „S” i czasowych „C” unieważnionych przez Spółdzielnię

Poniższa lista z numerami anulowanymi została przekazana do Straży Miejskiej celem weryfikacji  identyfikatorów umieszczonych w samochodach parkujących w Zasobach Spółdzielni.

Pojazdy, w których zostanie stwierdzony nieważny identyfikator zostaną potraktowane w taki sam sposób jak nieposiadające identyfikatora obowiązującego na terenie Spółdzielni  Mieszkaniowej „Krowodrza”.

NUMERY IDENTYFIKATORÓW ANULOWANE 14 maja 2018


4.  Biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie informuje, że z dniem 30 kwietnia 2018 r. kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania.


5.  Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej skierowany jest do spółdzielni. Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody, metodą wykorzystującą ciepło sieciowe.                                                                                                     Aby zapoznać się z programem kliknij w poniższy link

  Program “Ciepła woda użytkowa”

Pozostałe komunikaty:

 

Comments are closed.