Utrzymanie czystości

  1. Segregacja odpadów w SM Krowodzra
  2. Segregacja selektywna wg. kolorystyki pojemników na odpady
  3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

kliknij tutaj  Poradnik dla Mieszkancow  –  Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania


Uwaga  !!!!

Od 1 lipca weszły w życie w całej Polsce nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci.

Nowe przepisy śmieciowe w Krakowie zaczną obowiązywać jednak dopiero od kwietnia 2019 roku. Do końca marca obowiązują bowiem aktualne umowy z firmami odbierającymi odpady. Do tego czasu wszystko będzie tak, jak teraz.  Krakowianie mają więc dużo czasu, żeby przygotować się do zmian.

Tegoroczna aktualizacja tych przepisów spowoduje pewne zmiany. Najważniejsza z nich to ujednolicenie pojemników i ich kolorów dla całego kraju. Ich liczba też wzrośnie. W sumie segregowane odpady będziemy wrzucać do czterech kubłów – do niebieskiego papier, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, do zielonego szkło (gminy będą mogły tu zdecydować się na dwa pojemniki – zielony na szkło kolorowe i biały na bezbarwne) i do brązowego bioodpady. Do tego dojdzie piąty pojemnik, na odpady zmieszane. Na wprowadzenie tych zmian gminy mają pięć lat. Kraków zacznie je w 2019 roku. Wcześniej, bo już w styczniu 2018, będzie trzeba wymienić oznakowanie na obecnie obowiązujących pojemnikach.

Od tej pory śmieci w gminach będą dzielone minimum na cztery frakcje. Do kontenera niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Do niebieskiego pojemnika będą mogły trafić: opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty

i książki, papier pakowy czy torby i worki papierowe. Do niebieskiego worka nie będziemy mogli za to wyrzucić: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych czy ubrań.

Z kolei do zielonego kubła (szkło) trafią butelki i słoiki po napojach i żywności – w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. W przypadku produktów szklanych gminy będą mogły rozdzielić zbiórkę takich odpadów na: szkło bezbarwne (biały kolor kubła) i szkło kolorowe (zielony).

Ministerstwo wyjaśnia, że do worka ze szkłem nie będą mogły trafić: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy, szkło okularowe, szkło żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, czy olejach silnikowych, lustra, szyby okienne

i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, termometry czy strzykawki.

Żółty śmietnik będzie na metale i tworzywa sztuczne, do którego wrzucić będzie można: odkręcone

i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, czy zabawki z tworzywa sztucznego, jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Do takiego śmietnika nie będzie można jednak wyrzucić np. plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość. W żółtym kontenerze nie powinny znaleźć się też: opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki po farbach i lakierach, czy zużyty sprzęt elektroniczny czy AGD.

Do brązowego śmietnika przeznaczonego na odpady bio, będzie można śmiało wrzucić: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty czy trociny i korę drzew. Nie będzie można do niego wrzucić jednak kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, czy innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych

kliknij tutaj     SEGREGUJ ŚMIECI

Comments are closed.