Wywóz odpadów komunalnych, liści, traw, gałęzi oraz odpadów o dużych gabarytach natrafia na trudności, dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców o nie zastawianie podjazdów do altan śmietnikowych i zsypów oraz miejsc parkingowych, które prowadzą do nich – oznaczonych kolorem żółtym – celem umożliwienia wywoźnikowi wywiązania się z ustaleń umowy. Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową wywóz odpadów komunalnych odbywa się w następujące dni:

  • z budynków czteropiętrowych 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek
  • z wieżowców 4 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, sobota.
  • ul. Opolska, Nila, Zdrowa, Prądnicka, Siemaszki – wtorki i piątki
  • ul. Krowoderskich Zuchów, Rusznikarska, Łokietka, Wybickiego, Bat. Sk. AK – poniedziałki i czwartki

Duży problem stanowi wystawianie ram okiennych z szybami pochodzącymi z wymiany okien obok altan śmietnikowych. Przypominamy, że obowiązkiem firm, które dokonują wymiany okien jest zabieranie i wywożenie starych okien na specjalnie do tego przystosowane wysypisko. Okna wystawiane obok altan śmietnikowych nie są zabierane przez MPO. Apelujemy do mieszkańców dokonujących wymiany okien o dopilnowanie firm aby wywoziły stare okna, dotyczy to również większych ilości gruzu.

Istotnym problem nie tylko w naszej Spółdzielni to nasilające się akty wandalizmu, dewastacji i chuligaństwa. Aby zapobiec niszczeniu klatek schodowych oraz elewacji budynków jak również celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedli, Spółdzielnia zwróciła się do Policji o zwiększenie patroli na naszych osiedlach. Spółdzielnia każdy zgłoszony akt wandalizmu kieruje na Policję celem wykrycia sprawców i zmuszenia do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia jej kosztów. Pomimo apeli Spółdzielni o przeciwdziałanie aktom wandalizmu i chuligaństwa nadal brak jest współpracy ze strony mieszkańców będących często świadkami tych czynów, którzy boją się zeznawać na Policji. Przypominamy, że samo zgłoszenie nazwisk sprawców do administratorów osiedli nie jest wystarczające i zachodzi konieczność potwierdzenia tych faktów w organach ścigania tj. na Policji, w Prokuraturze, Sądzie itp..