Przetarg nieograniczony

  1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont powierzchni utwardzonych na terenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.08.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 3 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007  do dnia 19.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania:    2. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont kominów w budynkach przy ul. Rusznikarskiej  1-11,13 i 15  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 21.08.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.08.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 2 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 20.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania:


 

Comments are closed.