Przetarg nieograniczony dwustopniowy

1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

 „Dostosowanie pomieszczeń pod  wynajem w lokalu użytkowym przy ulicy Zdrowa 2a  w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.04.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2018r.  o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest do odebrania odpłatnie w wysokości  150 zł netto  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Wadium w wysokości 2000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007   do dnia 03.04.2018 roku.

Spółdzielnia SM „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


2. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

 „Modernizację altan śmietnikowych przy ul. Krowoderskich Zuchów 18,20,24,26  w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 05.04.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2018r.  o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest do odebrania odpłatnie w wysokości  150 zł netto w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Wadium w wysokości 2000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 04.04.2018 roku.

Spółdzielnia SM „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

Comments are closed