Przetarg nieograniczony

  1.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Rozbiórka hydroforni przy ul. Rusznikarskiej 13 A w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.02.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie poniżej na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 5 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 26.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki poniżej do pobrania




2.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont balkonów w budynku przy ulicy Rusznikarska 15, Rusznikarska 13 , Łokietka 57 A, Wybickiego 14 , Prądnicka 69 , Zdrowa  2 A, Łokietka 57 B w Krakowie ”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.02.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 5 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007  do dnia 27.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki poniżej do pobrania:



 

Comments are closed.