W nawiązaniu do odbytego przetargu ograniczonego  w dniu 28.10.2021 r. dotyczącego remontu odwodnienia liniowego wraz z wymianą nawierzchni ciągu komunikacyjnego w pawilonie przy ul. Opolskiej 37 w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

 

  1. Firma „Drog – Bit” z Tenczynka.