Przetarg nieograniczony

  1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont balkonów w budynku wielorodzinnym  przy ulicy Opolskiej 41 – 69  w Krakowie”.

Powyższy  zakres  prac planowany jest  do wykonania  w roku  2019 .

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.10.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 20 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 23.10.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja i załączniki do pobrania:  2.   Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wymiana okien z zamurowaniem części otworów okiennych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Batalionu Skała AK 2A oraz  Batalionu Skała AK 4A w Krakowie.”

Powyższy  zakres  prac planowany jest  do wykonania  w roku  2019 .

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.11.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 6 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni   w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 06.11.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Comments are closed.