Przetarg nieograniczony

  1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej i korytarzach  w budynku przy ul. Prądnickiej 95”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.06.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacje Warunków Przetargowych realizacji zadania są do odebrania odpłatnie w wysokości  200 zł netto  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 26.06.2018 roku.

Spółdzielnia SM „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


2. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej  z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Łokietka 57 A , 57 B i Wybickiego 14 w Krakowie.”

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.07.2018 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.07.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacje Warunków Przetargowych realizacji zadania są do odebrania odpłatnie w wysokości  200 zł netto  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 03.07.2018 roku.

Spółdzielnia SM „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Comments are closed