Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony:

na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży poniższych lokali mieszkalnych:

 1. lokal mieszkalny przy ul. Łokietka 53/1
 • powierzchnia użytkowa – 38,80 m2 ;
 • dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC ;
 • parter ;
 • cena wywoławcza za 1m2 wynosi    5.350,00 zł.;
 • wadium wynosi 10.350,00  zł.;
 • osoba, która wygra przetarg obowiązana będzie również wpłacić na konto spółdzielni kwotę 23.584,06 zł. tytułem zwrotu kosztów, jakie poniosła spółdzielnia kupując bez bonifikaty, od Gminy Miejskiej Kraków udział lokalu, w prawie własności działki 591/7.
 1. lokal mieszkalny przy ul. Łokietka 53/45
 • powierzchnia użytkowa – 37,80 m2 ;
 • dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC ;
 • piętro XI ;
 • cena wywoławcza za 1m2 wynosi   5.300,00 zł.;
 • wadium wynosi 10.000,00 zł.;
 • osoba, która wygra przetarg obowiązana będzie również wpłacić na konto spółdzielni kwotę 22.976,23 zł. tytułem zwrotu kosztów, jakie poniosła spółdzielnia kupując bez bonifikaty, od Gminy Miejskiej Kraków udział lokalu, w prawie własności działki  591/7.
 1. lokal mieszkalny przy ul. Łokietka 57A/6
 • powierzchnia użytkowa – 39,40 m2 ;
 • dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC ;
 • parter ;
 • cena wywoławcza za 1m2 wynosi   5.190,00 zł.;
 • wadium wynosi 10.190,00  zł.;

Wadium na wybrany lokal, należy wpłacić najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek Spółdzielni w banku   PKO II/O Kraków, numer konta :  72 1020 2906 0000 1402 0014 0608, a dowód wpłaty będzie warunkiem dopuszczenia przez komisję przetargową do udziału w przetargu.

Lokale oglądać można: w dniu  5 kwietnia 2018 r.  (czwartek)

 • Łokietka 53/1 – w godz. od 1000 do 1100
 • Łokietka 53/45 – w godz. od 1130 do 1230
 • Łokietka 57A/6 – w godz. 1300 do 1400

Przetargi odbędą się w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa), w siedzibie spółdzielni przy ulicy Opolskiej 37 w Krakowie (sala konferencyjna):

 • Łokietka 53/1 – godz. 1100
 • Łokietka 53/45 – godz. 1130
 • Łokietka 57A/6 – godz. 1200

Postępowanie przetargowe może zostać odwołane lub unieważnione w przypadkach określonych w regulaminie przetargowym oraz przepisach prawa.

Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie spółdzielni (pokój numer 7) lub telefonicznie pod numerem                012 415 85 09 wewn. 50,  w godzinach pracy spółdzielni.

Comments are closed