Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROWODRZA” z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 37  ogłasza:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży  lokalu mieszkalnego, położonego w Krakowie w budynku przy ul. Rusznikarskiej 15/106

  • powierzchnia użytkowa – 48,50 m2 ;
  • trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC ;
  • X piętro;
  • cena wywoławcza za 1m2 wynosi   4.930,00 zł.;
  • wadium wynosi 11.930.00 zł.;

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 19 grudnia 2018r. przelewem na rachunek Spółdzielni w banku PKO II/O Kraków, numer konta:  72 1020 2906 0000 1402 0014 0608,  a dowód wpłaty będzie warunkiem dopuszczenia przez komisję przetargową do udziału w przetargu.

Oglądanie lokalu w dniu  17 grudnia 2018 r.  (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018r. (czwartek), w siedzibie spółdzielni przy ulicy Opolskiej 37 w Krakowie (sala konferencyjna),  o godzinie 9.00.  

Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony w przypadkach określonych w regulaminie przetargowym oraz przepisach prawa.

Dodatkowe  informacje  uzyskać  można  osobiście w  siedzibie  spółdzielni  (pokój numer 7) lub telefonicznie pod numerem  012 415 85 09 wewn. 50,  w godzinach pracy spółdzielni.

SPROSTOWANIE

W ogłoszeniu, które ukazało się w Dzienniku Polskim dnia 10.12.2018r. na skutek omyłki drukarskiej podana została błędnie informacja o trybie przetargu „ofertowym” w miejsce prawidłowego „przetargu nieograniczonego”.

SM „Krowodrza” wystąpiła do zleceniobiorcy o sprostowanie treści ogłoszenia, które ukaże się w Dzienniku Polskim dnia 11.12.2018r.

Comments are closed.