Wyniki przetargów

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego w dniu 21.02.2018r. dotyczącego wykonania prac zieleniarskich tj. koszenie, grabienie wraz z wywozem traw z terenu wykoszonego,  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Krowodrza” informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

„Platanus” Sebastian Piątek z Paszkówki.


W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego w dniu 12.12.2017r. dotyczącego zaprojektowania i wykonania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyniesieniem pionu i urządzeń pomiarowych na klatkę schodową w budynku przy ulicy Opolskiej 13÷35 w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza” informuje, że zgodnie z         §1 ust. 5 i ust.11 Regulaminu zlecenia robót organizacji przetargów i odbioru robót w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”, dokonał zmniejszenia zakresu prac objętych postępowaniem przetargowym i wybrał Wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ulicy Opolskiej 13÷35 w Krakowie.

Do dalszej współpracy akcept uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

F.H.U. „Sanit-Bud” z Krakowa.


W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego w dniu 08.02.2018r. dotyczącego pięcioletnich badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach budowlanych Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

„Pako” Eugeniusz Milko z Piechowic.


 


 

Comments are closed