W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 14.01.2021 r. dotyczącego wymiany 59 szt. dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

1.  LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH „ LIFT SERVICE  S.A.      z siedzibą w Lublinie .