Wyniki przetargów

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 28.01.2020 r. dotyczącego zaprojektowania i wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej z wyniesieniem pionu i urządzeń pomiarowych na klatkę schodową budynku przy ul. Opolskiej 13-35 w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że wyniki przetargu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.


W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 29.01.2020 r. dotyczącego  wymiany okien w pawilonie przy ul. Zdrowej 2 A w Krakowie ( II etap )   , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

  1. Firma „FRANKO” z Krzęcin

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 30.01.2020 r. dotyczącego  remontu balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skala” AK 10, Krowoderskich Zuchów 20, Krowoderskich Zuchów 24,  Łokietka 57 A, Łokietka 57 B i Łokietka 57 w Krakowie    , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

  1. Firma „WIE-LE” z Krakowa
  2. Firma „FRANKO” z Krzęcin

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 05.02.2020 r. dotyczącego remontu powierzchni utwardzonych na terenie SM „Krowodrza” w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że unieważnia przetarg zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu zlecania robót , organizacji przetargów i odbioru robót w SM „Krowodrza”.


W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 06.02.2020 r. dotyczącego prac zieleniarskich tj . koszenie, grabienie wraz z wywozem traw  z terenu  SM „Krowodrza” w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że unieważnia przetarg zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu zlecania robót , organizacji przetargów i odbioru robót w SM „Krowodrza”.


Comments are closed.