W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego w dniu 02.06.2022 r., dotyczącego „Remontu balkonów przy ul. Krowoderskich Zuchów 20 w Krakowie”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza” informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał niżej wymieniony podmiot gospodarczy:

  • Firma Usługowo – Budowlana „WIE-LE” z Krakowa.