W nawiązaniu do odbytego przetargu ograniczonego  w dniu 12.03.2021 r. dotyczącego wykonania prac zieleniarskich polegających na koszeniu traw w zasobach Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

 

Firma Usługowa Justyna Chowaniec z siedzibą w Mogilanach.

___________________________________________________________________________________________________________

 

W nawiązaniu do odbytego przetargu ograniczonego  w dniu 12.03.2021 r. dotyczącego  zaprojektowania i wymiany okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Batalionu „Skała” AK 2A oraz Batalionu „Skala” 4A w Krakowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

 

FHU „PROZBUD” z Krakowa.

_____________________________________________________________________________________________________________

W nawiązaniu do odbytego przetargu ograniczonego  w dniu 17.03.2021 r. dotyczącego wykonania przeglądów instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

 Firma „Complex” z Wrocławia.