Wyniki przetargów

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 22.06.2020 r. dotyczącego izolacji stropodachu w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 2 A i Batalionu „Skała” AK 4 A , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

  1. Firma Usługowo Budowlana „WIE-LE” z Krakowa.

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 23.06.2020 r. dotyczącego naprawy obróbek blacharskich w  budynkach przy ul. Krowoderskich Zuchów 18, Krowoderskich Zuchów 20, Krowoderskich Zuchów 24, Krowoderskich Zuchów 26 , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

  1. Firma Usługowo Budowlana Andrzej Jasiura z Lipnicy Wielkiej.

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 25.06.2020 r. dotyczącego montażu szlabanów przy ul. Rusznikarskiej 1-11, Rusznikarskiej 13, Krowoderskich Zuchów 24 i Krowoderskich Zuchów 26 , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że unieważnia przetarg zgodnie z § 4 ust.8 Regulaminu zlecania robót, organizacji przetargów i odbioru robót w SM „Krowodrza”.


W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 01.07.2020 r. dotyczącego remontu części elewacji zachodniej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Batalionu „Skała” AK 8 w Krakowie , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że akcept do dalszej współpracy uzyskał następujący podmiot gospodarczy:

  1. Gołuszka Firma Budowlana S.J. z siedzibą w Krakowie .

W nawiązaniu do odbytego przetargu nieograniczonego  w dniu 02.07.2020 r. dotyczącego wymiany okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Batalionu „Skała” AK 2A i Batalionu „Skała” AK 4A w Krakowie , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Krowodrza”  informuje, że unieważnia przetarg zgodnie z § 4 ust.8 Regulaminu zlecania robót, organizacji przetargów i odbioru robót w SM „Krowodrza”.

Comments are closed.