Praca

Specjalista ds. techniczno – instalacyjnych

Miejsce pracy: Kraków

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem urządzeń i instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej
 • sporządzanie planu przeglądów i remontów oraz modernizacji instalacji
 • wykonywanie obmiaru robót, sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie projektów umów na realizację prac
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • obsługa radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i dokonywanie odczytu wodomierzy
 • realizacja całokształtu spraw technicznych związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców dot. zalania mieszkania, ocena przyczyny i wielkości szkody, prowadzenie dokumentacji
 • rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami
 • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych obiektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
 • umiejętność kosztorysowania robót i ich rozliczania
 • znajomość programu do kosztorysowania ZUZIA 11
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
 • znajomość problematyki zarządzania i eksploatacji nieruchomości mieszkalnych
 • umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność i dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Co oferujemy?

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • praca w pełnym wymiarze czasowym

Kandydatów zainteresowanych pracą u Nas prosimy o przesłanie CV na adres Spółdzielni

Pytania prosimy kierować do sekretariatu Spółdzielni, pod numerem telefonu lub mailowo

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dn. 24.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanej dalej RODO (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1).

Comments are closed.