Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza”w Krakowie, ul. Opolska 37, 31-274 Kraków

zatrudni na umowę o pracę od zaraz

specjalistę ds. techniczno – instalacyjnych

 Opis stanowiska:

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem urządzeń i instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej
 • sporządzanie planu przeglądów i remontów oraz modernizacji instalacji
 • prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • obsługa radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i dokonywanie odczytu wodomierzy
 • realizacja całokształtu spraw technicznych związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców dotyczących zalania mieszkania, ocena przyczyny i wielkości szkody, prowadzenie dokumentacji.
 • Rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych obiektów .

 wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • uprawnienia dozorowe urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • umiejętność kosztorysowania robót i ich rozliczania
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS OFFICE
 • umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu pracy,
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

List motywacyjny, CV oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje należy składać w Sekretariacie Spółdzielni  telefon /12/ 415-85-09 lub przesłać na adres e-mail:  sm_krowodrza@onet.pl

z dopiskiem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1)

 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Comments are closed.