Walne Zgromadzenie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” – tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Krowodrza” w dniu 10 czerwca 2017 r., obowiązuje od 5 lipca 2017 r.

>>>>> kliknij w Statut >>>>>       Statut Spółdzielni

Rozdział VI, punkt 2, paragrafy od 112 do 122 dotyczące Walnego Zgromadzenia jako Organu Spółdzielni

Comments are closed.