Zebranie Zespołu Budynków

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” –  tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2013 roku, który obowiązuje od dnia 22 lipca 2013 roku.                                                                                                                                                      

>>>>> kliknij w Statut >>>>>        Statut Spółdzielni

Rozdział VI, punkt 5, paragrafy od 135 do 139 dotyczące Zebrania Zespołu Budynków jako Organu Spółdzielni
 

Comments are closed.