Proszę wprowadzić poniżej swój numer członkowski i hasło. Numer członkowski powinien składać się z czterech cyfr. Jeżeli Pani/Pana numer członkowski posiada mniejszą liczbę cyfr należy uzupełnić go zerami. Hasła są generowane przez dział członkowski Spółdzielni. W razie braku hasła lub gdy uzyskanie dostępu jest niemożliwe mimo wprowadzania poprawnych danych, prosimy o kontakt z Działem Członkowskim SM „Krowodrza”

Zaloguj się