Skład Zarządu

Prezes ZarząduJarosław Zając
Zastępca Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowychmgr Bożena Podlasko
Zastępca Prezesa d/s Techniczno-Budowlanychmgr Monika Ociepa