Zarząd

Logo2

Prezes ZarząduRyszard Gurbiel
Zastępca Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowychmgr Bożena Podlasko
Zastępca Prezesa d/s Techniczno-BudowlanychJarosław Zając

Comments are closed.