Regulaminy

 1. Regulamin monitoringu zasobów budynkowych
 2. Regulamin ustalający zasady organizowania przetargów przez spółdzielnie na zbycie i ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przejętych przez spółdzielnię
 3. Regulamin wynajmu i odpłatności za lokale użytkowe, powierzchnie reklamowe i dzierżawę terenów
 4. Regulamin dotyczący zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania samochodów osobowych oraz z korzystania z miejsc postojowych na terenie SM Krowodrza
 5. Regulamin dostępu i korzystania z serwisu-e_BOK
 6. Specyfikacja Warunków Przetargowych załącznik do Regulaminu zlecenia robót, organizacji przetargów i odbioru robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza
 7. Formularz ofertowy
 8. Regulamin ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”
  1. Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa informacji i dostępu do danych osobowych
 9. Regulamin zlecania robót, organizacji przetargów i odbioru robót w SM Krowodrza
 10. Regulamin-dotyczacy-zasad-wjazdu-na-parking-polozony-na-dzialkach-4_12-4_13-4_14-4_15-obr.44-Krowodrza oraz korzystania z miejsc postojowych na terenie parkingu
 11. Regulamin porządku domowego oraz korzystania z części wspólnych i otoczenia budynków w SM Krowodrza a

________________________________________________________________________________________________

Pozostałe regulaminy  ( tylko dla członków Spółdzielni )  po wybraniu w  Menu  zakładki  –  Dla Członków Spółdzielni /Regulaminy