Druki i wnioski do pobrania

 1. Oświadczenie o stanie wodomierza stan na dzień 30 czerwca 2018
 2. Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
 3. Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów
 4. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów
 5. Formularz usługi eBOK
 6. Zasady dotyczące wydawania pilotów uprawniających do wjazdu na teren przy. ul. Łokietka 51,53,55,57,59, 57a,57b, Wybickiegi 14,16, Batalionu Skała AK 2a,4a
 7. Wniosek o wydanie pilota do szlabanu przy ul. Rusznikarskiej 15
 8. Wniosek o wydanie pilota do szlabanu przy ul. Opolskiej 13_35
 9. Wniosek o wydanie pilota  do szlabanu przu ul. Łokietka 51,53,55,57,57a,57b,59, Wybickiego 14,16, Batalionu Skała AK 2a,4a
 10. Zasady dotyczące wydawania pilotów uprawniających do wjazdu na teren przy ul. Opolskiej 13-35 w Krakowie
 11. Zasady wydawania i użytkowania pilotów do szlabanu przy ul. Rusznikarskiej 15 w Krakowie.
 12. Wniosek o przeniesienie własności lokalu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na odrębną własność
 13. Wniosek o udostępnienie do wglądu umów zawieranych przez SM Krowodrza
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenie do Urzędu Skarbowego, Notariusza, Wydziału Ksiąg Wieczystych
 15. Wniosek o udostępnianie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych SM Krowodrza
 16. Wniosek dotyczący przeglądania rejestru członków SM Krowodrza
 17. Wniosek o wydanie identyfikatora
 18. Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa informacji i dostępu do danych osobowych
 19. Wniosek o udzielenie 98% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
 20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia

Formularze dotyczące spraw członkowskich:

 1. Deklaracja przystąpienia do SM
 2. Wniosek o przeniesienie wlasnosci lokalu
 3. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 4. Wniosek o skreślenie z listy członków SM – zgon
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 6. Wystąpienie  ze spółdzielni
 7. Formularz zawierający dane osobowe osób posiadających prawo do lokalu w zasobach zarządzanych przez SM Krowodrza

Comments are closed.