Druki i wnioski do pobrania

 

 1. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” z siedzibą w Krakowie – wzór
 2. Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów
 3. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów
 4. Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty użytkowanie wieczyste
 5. Formularz uslugi eBOK
 6. Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e_BOK
 7. Wniosek o wydanie pilota  Rusznikarska 15
 8. Wniosek o wydanie pilota , nieruchomości: Batalionu Skała AK 2a, 4a, Łokietka 51, 53, 55,57, 59, 57a, 57b, Wybickiego 14 i 16 w Krakowie
 9. Wniosek o wydanie pilota, nieruchomość: Opolska 13-35 w Krakowie
 10. Zasady dotyczące wydawania pilotów, uprawniających do wjazdu  na teren przy ulicach Batalionu Skała AK 2a, 4a, Łokietka 51, 53, 55, 57, 59, 57a, 57b, Wybickiego 14, 16 w Krakowie
 11. Zasady dotyczące wydawania pilotów uprawniających do wjazdu na teren przy ul. Opolskiej 13-35 w Krakowie
 12. Zasady wydawania pilotów uprawniających do wjazdu na teren przy ul. Rusznikarskiej 15 w Krakowie
 13. Wniosek o przeniesienie własności lokalu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na odrębną własność
 14. Wniosek o udostępnienie do wglądu umów zawieranych przez SM Krowodrza
 15. Wniosek o wydanie zaświadczenie do Urzędu Skarbowego,  Notariusza, Wydziału Ksiąg Wieczystych
 16. Wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu
 17. Wniosek o udostępnianie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych SM Krowodrza
 18. Wniosek dotyczący przeglądania rejestru członków SM Krowodrza
 19. Wniosek o wydanie identyfikatora

 


 

Formularze dotyczące spraw członkowskich:

 1. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni – dotyczy właścicieli samodzielnych lokali
 2. Wniosek o przeniesienie wlasnosci lokalu
 3. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 4. Wniosek o skreślenie z rejestru członków – zgon
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 6. Wystąpienie  ze spółdzielni

Comments are closed