1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 (Dziennik Ustaw z dnia 4 września 2018 Poz. 1716)
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 (Dziennik Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 Poz. 2540)
  3. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 (Dziennik Ustaw z dnia 12 lutego 2019 Poz. 270)

  1. Udzielanie bonifikat wynoszących 98% od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków prawo własności tych gruntów -wnioski dla odrębnych właścicieli
  2. Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wnioski dla odrębnych właścicieli