SM „Krowodrza” podpisała umowę kompleksową w ramach programu “Ciepła woda bez piecyka”

Do 2023 roku blisko sześć tysięcy mieszkańców budynków Spółdzielni „Krowodrza” przestanie korzystać z  piecyków gazowych. To efekt programu „Ciepła woda bez piecyka” i podpisanej w dniu 9 kwietnia br. umowy kompleksowej pomiędzy PGE Energia Ciepła, MPEC Kraków i Spółdzielnią Mieszkaniową.

To już 17. krakowska spółdzielnia mieszkaniowa, która zdecydowała się na przystąpienie
do programu „Ciepła woda bez piecyka” oraz kompleksowego wdrożenia rozwiązania we wszystkich zarządzanych budynkach. W ciągu najbliższych 4 lat piecyki gazowe zostaną wyeliminowane, a woda w kranach będzie podgrzewana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Podpisanie umowy poprzedzone było zrealizowaniem programu w kilku wybranych budynkach spółdzielni oraz promocją programu wśród mieszkańców.

– Do końca 2023 roku PGE Energia Ciepła przeznaczy milion złotych, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców SM „Krowodrza”; dofinansowując budowę instalacji wewnętrznych w programie „Ciepła woda bez piecyka”. Likwidacja piecyków przełoży się na zmniejszenie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla – powiedział Mariusz Michałek, Dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

–  Rozwój programu wskazuje, że coraz więcej spółdzielni przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody. W SM Krowodrza, ciepła woda z miejskiej sieci pojawi się
w 27 budynkach. Na tę inwestycję nasze przedsiębiorstwo przeznaczy około 1,3 mln zł – dodał Marian Łyko, Prezes Zarządu MPEC.

– Realizacja programu „Ciepła woda bez piecyka” to już kolejny duży, kompleksowy program, który wprowadzamy w naszej Spółdzielni. Decyzja o przystąpieniu do Programu została poprzedzona uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy z krakowską elektrociepłownią oraz MPEC
w Krakowie cel ten się ziści już w 2023 roku – powiedział Ryszard Gurbiel, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”.

Od 15 lat Program „Ciepła woda bez piecyka” służy poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców Krakowa. Jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, krakowską elektrociepłownię należąca do PGE Energia Ciepła oraz CEZ Skawina. Efektem Programu jest wyeliminowanie niemal 34 500 piecyków gazowych w 811 blokach mieszkalnych na terenie Krakowa i Skawiny i zastąpienie ich bezpieczną instalacją centralnej wody użytkowej.

Więcej informacji możesz uzyskać pod linkiem  Ciepło dla Krakowa