Termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zawiadamia Członków Spółdzielni, że na podstawie § 107 Statutu Spółdzielni, na dzień 22 czerwca 2019 r. (sobota) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”. Zebranie odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego „JADWIGA” w Krakowie przy ul. Łokietka 60. Obrady rozpoczną się o godzinie 900 – bez względu na liczbę obecnych w chwili rozpoczęcia zebrania. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej  z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ulicy Opolskiej 41-69 w Krakowie.”

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 03.07.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont balkonów w budynku przy ulicy Rusznikarskiej 1-11  w Krakowie ”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.06.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej