Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” w Krakowie, ul. Opolska 37, 31-274 Kraków

zatrudni na umowę o pracę od zaraz   specjalistę ds. techniczno – instalacyjnych Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont balkonów w budynku przy ulicy Rusznikarska15, Rusznikarska 13 , Łokietka 57 A, Wybickiego 14 , Prądnicka 69 , Zdrowa  2 A, Łokietka 57 B w Krakowie ”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.02.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie  na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Rozbiórka hydroforni przy ul. Rusznikarskiej 13 A w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.02.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona poniżej bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl Czytaj więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego niezezwalajęce na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 168/34, obr.44 Krowodrza – ul. Rusznikarska

kliknij aby przeczytać treść obwieszczenia      O b w i e s z c z e n i e

01 lutego 2019 roku

Prezentacja MPO dotycząca segregacji śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza” w załączeniu przedstawia, przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządcy Systemu Oczyszczania Miasta, prezentację  pt. “Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system pięciopojemnikowy”. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją.

tutaj możesz zobaczyć prezentację Prezentacja MPO dotycząca segregacji śmieci

UWAGA CZAD – Straż Pożarna ostrzega

Rozpoczął się sezon grzewczy – uwaga na tlenek węgla, potoczne zwany „czadem”!  . Nie wszyscy wiedzą, że wystąpienie czadu nie zawsze ma związek z pożarem, a wynika najczęściej z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Apelujemy do mieszkańców o bezpieczne postępowanie z urządzeniami grzewczymi, by uniknąć zaczadzenia. Czytaj więcej