Informacja dotycząca Regulaminu wydawania identyfikatorów

Informacja dotycząca Regulaminu wydawania identyfikatorów do parkowania samochodów i korzystania z miejsc parkingowych Regulamin dotyczący zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania samochodów osobowych oraz z korzystania z miejsc postojowych na terenie SM Krowodrza Regulamin dotyczący zasad wjazdu na parking położony na działkach 4_12, 4_13, 4_14, 4_15 obr.44 Krowodrza

czytaj więcej

Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SM Krowodrza

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” informuje, że w związku z obowiązywaniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało odwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” z udziałem członków Spółdzielni w planowanym terminie 13 czerwca 2020 Zgodnie z art. 90 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…

czytaj więcej