Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROWODRZA”  ogłasza: przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży  lokalu mieszkalnego numer 222  przy ulicy  Opolskiej 61 w Krakowie Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”

Zarząd Spółdzielni informuje, że w związku z wymianą wodomierzy na urządzenia pomiarowe firmy „Ista” oraz ich wprowadzeniem do systemu, a także brakiem przekazania odczytów od Mieszkańców posiadających wodomierze bez nakładki radiowej, rozliczenie wody za pierwsze półrocze roku 2019 będzie dostarczone Państwu w terminie późniejszym !

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont kominów w budynkach przy ul. Rusznikarskiej  1-11,13 i 15  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 21.08.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.08.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont powierzchni utwardzonych na terenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.08.2019 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl Czytaj więcej

Segregacja śmieci – nowe zasady

1 kwietnia w Krakowie zmieniają się zasady segregacji – odpady będziemy segregować na pięć różnych frakcji. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do prawa krajowego i unijnego.

Do tej pory to gminy ustalały zasady segregacji odpadów na swoim terenie, dlatego kolory pojemników i wytyczne dotyczące segregacji mogły się różnić w zależności od miejsca. Teraz, dzięki ujednoliceniu przepisów dla całego kraju, niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, spotkamy takie same kolory pojemników i będziemy segregować według tych samych zasad. Czytaj więcej